SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Všeobecne záväzne nariadenia a smernice obce

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
15.12.2023
Zásady hospodárenia s majetkom obce Zbehňov IS 1/2023
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2023
Názov Zásady hospodárenia s majetkom obce Zbehňov IS 1/2023
15.12.2023
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Zbehňov
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2023
Názov Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Zbehňov
15.12.2023
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/ 2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce ZBEHŇOV
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2023
Názov Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/ 2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce ZBEHŇOV
29.3.2023
Popis_systému_nakladania_s_komunálnymi_odpadmi_vrátane_triedeného_zberu_v_obci_Zbehňov
Detail dokumentu
Dátum 29.3.2023
Názov Popis_systému_nakladania_s_komunálnymi_odpadmi_vrátane_triedeného_zberu_v_obci_Zbehňov
6.3.2023
Záverečný účet za 2022
Detail dokumentu
Dátum 6.3.2023
Názov Záverečný účet za 2022
15.12.2022
Dodatok_1_2022_k_VZN_c_3_2019_o_dani_z_nehnutelnosti_dani_za_psa_a_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_uzemi_obce_Zbehnov
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov Dodatok_1_2022_k_VZN_c_3_2019_o_dani_z_nehnutelnosti_dani_za_psa_a_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_uzemi_obce_Zbehnov
15.12.2022
Dodatok_1_2022_k_VZN č. 3-2019 o dani_z_nehnutelnosti_dani_za_psa_a_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_uzemi_obce_Zbehnov
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov Dodatok_1_2022_k_VZN č. 3-2019 o dani_z_nehnutelnosti_dani_za_psa_a_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_uzemi_obce_Zbehnov
15.12.2022
VZN c. 2_2022_o_spravnych_poplatkoch_a_poplatkoch_za_pracovne_ukony_vykonane_obecnym_uradom_v_Zbehnove
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov VZN c. 2_2022_o_spravnych_poplatkoch_a_poplatkoch_za_pracovne_ukony_vykonane_obecnym_uradom_v_Zbehnove
15.12.2022
Dodatok_1_2022_k_VZN č. 3-2019 o dani_z_nehnutelnosti_dani_za_psa_a_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_uzemi_obce_Zbehnov
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2022
Názov Dodatok_1_2022_k_VZN č. 3-2019 o dani_z_nehnutelnosti_dani_za_psa_a_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_uzemi_obce_Zbehnov
30.11.2022
Navrh_rozpoctu_obce_Zbehnov_na_r_2023_2024_2025
Detail dokumentu
Dátum 30.11.2022
Názov Navrh_rozpoctu_obce_Zbehnov_na_r_2023_2024_2025
29.11.2022
Dodatok_1_2022_k_VZN_č_3_2019_o_dani_z_nehnutelnosti_dani_za_psa_a_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_uzemi_obce_Zbehnov
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2022
Názov Dodatok_1_2022_k_VZN_č_3_2019_o_dani_z_nehnutelnosti_dani_za_psa_a_o_miestnom_poplatku_za_komunalne_odpady_a_drobne_stavebne_odpady_na_uzemi_obce_Zbehnov
29.11.2022
Navrh_VZN č. 2_2022_o_spravnych_poplatkoch_a_poplatkoch_za_pracovne_ukony_vykonane_obecnym_uradom_v_Zbehnove
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2022
Názov Navrh_VZN č. 2_2022_o_spravnych_poplatkoch_a_poplatkoch_za_pracovne_ukony_vykonane_obecnym_uradom_v_Zbehnove
29.11.2022
Navrh_VZN_1_2022_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_s_drobnymi_stavebnymi_odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2022
Názov Navrh_VZN_1_2022_o_nakladani_s_komunalnymi_odpadmi_a_s_drobnymi_stavebnymi_odpadmi
29.11.2022
Navrh_Rozpoctoveho_opatrenia_2_2022
Detail dokumentu
Dátum 29.11.2022
Názov Navrh_Rozpoctoveho_opatrenia_2_2022
29.6.2022
Rozpoctove_opatrenie_1_2022
Detail dokumentu
Dátum 29.6.2022
Názov Rozpoctove_opatrenie_1_2022
7.2.2022
Navrh_zaverecneho_uctu_Obce_Zbehnov_za_rok_2021
Detail dokumentu
Dátum 7.2.2022
Názov Navrh_zaverecneho_uctu_Obce_Zbehnov_za_rok_2021
10.12.2021
Prijmovy_a_vydavkovy_rozpocet_ 2022_2023_2024
Detail dokumentu
Dátum 10.12.2021
Názov Prijmovy_a_vydavkovy_rozpocet_ 2022_2023_2024
27.4.2021
Výročná_správa_za_r_2020
Detail dokumentu
Dátum 27.4.2021
Názov Výročná_správa_za_r_2020
12.3.2021
Záverečný_účet_Obce_Zbehňov_a_rozpočtové_hospodárenie_za_r_2020
Detail dokumentu
Dátum 12.3.2021
Názov Záverečný_účet_Obce_Zbehňov_a_rozpočtové_hospodárenie_za_r_2020
15.12.2020
Rozpočtové_opatrenie_2_2020
Detail dokumentu
Dátum 15.12.2020
Názov Rozpočtové_opatrenie_2_2020
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Zbehňov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 – 16:00
  • Ut: 8:00 – 16:00
  • St: 8:00 – 16:00
  • Št: 8:00 – 16:00
  • Pi: 8:00 – 16:00