SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Odpadové hospodárstvo

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
18.2.2020
Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020
Detail dokumentu
Dátum 18.2.2020
Názov Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020
25.2.2019
Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018
Detail dokumentu
Dátum 25.2.2019
Názov Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018
25.2.2019
Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Zbehňov
Detail dokumentu
Dátum 25.2.2019
Názov Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci Zbehňov
23.8.2018
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov
Detail dokumentu
Dátum 23.8.2018
Názov Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov
Popis Názov projektu :Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov Typ projektu : dopytovo-orientovaný projekt Názov operačného programu: OP Ľudské zdroje 312000 Kód výzvy a ITMS kód projektu: OPLZ-P06-SC611-2017-1 Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity: Technická vybevonsť v obciach s prítomnosťou MRK Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Zbehňov, Trebišov, Košický kraj Časový rámec realizácie projektu : 8/2018 – 9/2018 Rozpočet projektu: 60.000,00 €Kontaktné údaje prijímateľa:Martin Timko, Hlavná 68/30, 07801 Zbehňov, tel. 0905234947, mail obec.zbehnov@gmail.com, web www.zbehnov.sk Ciele projektu: rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeniu podmienkam bývania Cieľové skupiny: MRK Stručný opis projektu: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Zbehňov je definovaný v súlade so stratégiou OP ĽZ. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok bývania pre MRK a ostatných obyvateľov obce formou likvidácie nelegálnej skládky, čím sa naplní špecifickýcieľ prioritnej osi 6 – rast počtu rómskych domácnosdtí s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Cieľovou skupinou je MRK žijúca v obci, ktorej realizácia projektu prispieva k zlepšeniu kvality bývania, zvyšuje možnosti ochrany zdravia a ŽP. Miestom realizácie je katastrálne územie obce, pozemok parcela č. 512, vo vlastníctve obce.
3.1.2017
Harmonogram vývozu TKO
Detail dokumentu
Dátum 3.1.2017
Názov Harmonogram vývozu TKO
6.9.2016
Zber obnoseného šatstva
Detail dokumentu
Dátum 6.9.2016
Názov Zber obnoseného šatstva
Popis Obecný úrad v spolupráci s Diakonií Broumov, vyhlasuje zbierku použitého oblečenia. Do zbierky môžete priniesť: oblečenie na leto aj zimu, posteľnú bielizeň, záclony, uteráky, vankúše, deky, nepoškodenú obuv zviazanú gumičkou, kabelky, batohy. Uvedené veci prineste na Obecný úrad Hlavná č. 68/30 07801 Zbehňov v termíne do 30.9.2016 Vyzbierané veci poslúžia ľuďom v núdzi ako i k ďalšiemu priamemu spracovaniu
18.4.2016
Zber obnoseného šatstva
Detail dokumentu
Dátum 18.4.2016
Názov Zber obnoseného šatstva
Popis Obecný úrad v spolupráci s Diakonií Broumov vyhlasuje zbierku použitého oblečenia viac informácií v prílohe
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Zbehňov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 – 16:00
  • Ut: 8:00 – 16:00
  • St: 8:00 – 16:00
  • Št: 8:00 – 16:00
  • Pi: 8:00 – 16:00