SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.6.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - zverejnenie zápisnice
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
10.6.2024
Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - zverejnenie zápisnice
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.6.2024
Názov Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - zverejnenie zápisnice
21.5.2024
Oznámenie verejnou vyhláškou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.5.2024
Názov Oznámenie verejnou vyhláškou
11.3.2024
Výzva na vykonanie výrubu 1
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.3.2024
Názov Výzva na vykonanie výrubu 1
11.3.2024
VSD UPOZORNENIE
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.3.2024
Názov VSD UPOZORNENIE
11.3.2024
PLNOMOCENSTVO Trebišov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.3.2024
Názov PLNOMOCENSTVO Trebišov
11.3.2024
Oznámenia
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.3.2024
Názov Oznámenia
22.2.2024
Zámer a spôsob prevodu akcií obce Zbehňov
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2024
Názov Zámer a spôsob prevodu akcií obce Zbehňov
22.2.2024
Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám akcionára VVS a.s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2024
Názov Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám akcionára VVS a.s.
22.2.2024
Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Zbehňov v spoločnosti VVS a.s.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2024
Názov Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Zbehňov v spoločnosti VVS a.s.
30.11.2023
Oznámenie o uložení zásielky 30.11.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 30.11.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky 30.11.2023
14.11.2023
Oznámenie o uložení zásielky 14.11.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.11.2023
Dátum zvesenia 28.11.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky 14.11.2023
6.11.2023
Oznámenie o uložení zásielky 06.11.2023 – Martin Horváth
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.11.2023
Názov Oznámenie o uložení zásielky 06.11.2023 – Martin Horváth
25.9.2023
Oznámenie o uložení úradnej listovej zásielky
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.9.2023
Názov Oznámenie o uložení úradnej listovej zásielky
18.9.2023
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania Prívod vody z areálu VDJ Sečovce-Hábeš do VDJ Malé Ozorovce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.9.2023
Dátum zvesenia 4.10.2023
Názov Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania Prívod vody z areálu VDJ Sečovce-Hábeš do VDJ Malé Ozorovce
12.7.2023
Oznámenie o strat. rozvoja cyklistickej dopravy KK 2022-2027 2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.7.2023
Dátum zvesenia 27.7.2023
Názov Oznámenie o strat. rozvoja cyklistickej dopravy KK 2022-2027 2030
12.7.2023
Oznámenie o adaptačnej strat. zmeny klimy v KK
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.7.2023
Dátum zvesenia 27.7.2023
Názov Oznámenie o adaptačnej strat. zmeny klimy v KK
7.7.2023
Komunitný plán sociálnych služieb obce Zbehňov 2023-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.7.2023
Názov Komunitný plán sociálnych služieb obce Zbehňov 2023-2030
2.6.2023
Oznámenie o strat. dok. vodíková stratégia Košického kraja
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.6.2023
Názov Oznámenie o strat. dok. vodíková stratégia Košického kraja
2.6.2023
Oznámenie o strategickom dokumente Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.6.2023
Názov Oznámenie o strategickom dokumente Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Zbehňov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 – 16:00
  • Ut: 8:00 – 16:00
  • St: 8:00 – 16:00
  • Št: 8:00 – 16:00
  • Pi: 8:00 – 16:00