SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
31.1.2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Detail zmluvy 687/2023
Číslo 687/2023
Zmluvná strana 2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 50349287
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Predmet ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Dátum zverejnenia 31.1.2024
26.1.2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Pavol GAVURA
Detail zmluvy Dodatok č. 2
Číslo Dodatok č. 2
Zmluvná strana 2 Pavol GAVURA
Zmluvná strana 2 IČO 47763141
Názov Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Predmet Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dátum zverejnenia 26.1.2024
24.1.2024
Poistná zmluva skuponového urazového poistenia č. 2409384395
Generali Poisťovňa
Detail zmluvy 2409384395
Číslo 2409384395
Zmluvná strana 2 Generali Poisťovňa
Zmluvná strana 2 IČO 54228573
Názov Poistná zmluva skuponového urazového poistenia č. 2409384395
Predmet Poistná zmluva skuponového urazového poistenia č. 2409384395
Dátum zverejnenia 24.1.2024
22.1.2024
Zmluva o termínovanom úvere č. 83/001/24
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy 83/001/24
Číslo 83/001/24
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o termínovanom úvere č. 83/001/24
Predmet Zmluva o termínovanom úvere č. 83/001/24
Dátum zverejnenia 22.1.2024
19.1.2024
Dohoda o urovnaní
AGRO - JUnior, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 AGRO - JUnior, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36203513
Názov Dohoda o urovnaní
Predmet Dohoda o urovnaní
Dátum zverejnenia 19.1.2024
5.1.2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ TV v r. 2024
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ TV v r. 2024
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ TV v r. 2024
Dátum zverejnenia 5.1.2024
18.12.2023
Zmluva o poskytonutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Mesto Sečovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Mesto Sečovce
Zmluvná strana 2 IČO 331899
Názov Zmluva o poskytonutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Predmet Zmluva o poskytonutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Dátum zverejnenia 18.12.2023
11.12.2023
Dohoda č. 23/45/010/128
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Detail zmluvy 23/45/010/128
Číslo 23/45/010/128
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 23/45/010/128
Predmet Dohoda č. 23/45/010/128
Dátum zverejnenia 11.12.2023
23.11.2023
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy 22_2023
Číslo 22_2023
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o grantovom účte
Predmet Zmluva o grantovom účte
Dátum zverejnenia 23.11.2023
13.11.2023
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o
Detail zmluvy Dodatok 1/2023
Číslo Dodatok 1/2023
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum zverejnenia 13.11.2023
2.10.2023
Dohoda č. 23/45/054/1737
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Detail zmluvy 23/45/054/1737
Číslo 23/45/054/1737
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 23/45/054/1737
Predmet Dohoda č. 23/45/054/1737
Dátum zverejnenia 2.10.2023
7.9.2023
Dodatok č. 1 k dohode č. 23/45/054/1641
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Detail zmluvy Dodatok č. 1 k dohode č. 23/45/054/1641
Číslo Dodatok č. 1 k dohode č. 23/45/054/1641
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dodatok č. 1 k dohode č. 23/45/054/1641
Predmet Dodatok č. 1 k dohode č. 23/45/054/1641
Dátum zverejnenia 7.9.2023
22.8.2023
Dohoda číslo 23/45/054/1641
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Detail zmluvy 23/45/054/1641
Číslo 23/45/054/1641
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda číslo 23/45/054/1641
Predmet Dohoda číslo 23/45/054/1641
Dátum zverejnenia 22.8.2023
4.7.2023
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Ing. Jozef Rešetár audítor, č. licencie 525
Detail zmluvy 10/2022
Číslo 10/2022
Zmluvná strana 2 Ing. Jozef Rešetár audítor, č. licencie 525
Názov Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Predmet Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Dátum zverejnenia 4.7.2023
30.5.2023
Dohoda číslo 23/45/054/1400
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Detail zmluvy 23/45/054/1400
Číslo 23/45/054/1400
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda číslo 23/45/054/1400
Predmet Dohoda číslo 23/45/054/1400
Dátum zverejnenia 30.5.2023
30.5.2023
Dohoda číslo 23/45/054/1395
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Detail zmluvy 23/45/054/1395
Číslo 23/45/054/1395
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda číslo 23/45/054/1395
Predmet Dohoda číslo 23/45/054/1395
Dátum zverejnenia 30.5.2023
29.5.2023
Dodatok č. 1 k dohode 23/45/054/242
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Detail zmluvy Dodatok č. 1
Číslo Dodatok č. 1
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dodatok č. 1 k dohode 23/45/054/242
Predmet Dodatok č. 1 k dohode 23/45/054/242
Dátum uzavretia 18.5.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
29.5.2023
Dodatok č. 1 k dohode 23/45/054/1183
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Detail zmluvy Dodatok č. 1
Číslo Dodatok č. 1
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dodatok č. 1 k dohode 23/45/054/1183
Predmet Dodatok č. 1 k dohode 23/45/054/1183
Dátum uzavretia 18.5.2023
Dátum zverejnenia 29.5.2023
1.4.2023
Zmluva o dielo č. 13/2023/BOZP
Ing. Veronika Tomková
Detail zmluvy 13/2023/BOZP
Číslo 13/2023/BOZP
Zmluvná strana 2 Ing. Veronika Tomková
Zmluvná strana 2 IČO 48026751
Názov Zmluva o dielo č. 13/2023/BOZP
Predmet Zmluva o dielo č. 13/2023/BOZP
Dátum zverejnenia 1.4.2023
9.3.2023
Dodatok_4_k_Zmluve_o_zabezpeceni_systemu_zdruzeneho_nakladania_s_odpadmi_z_obalov
NATUR-PACK a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Detail zmluvy Dodatok c.4
Číslo Dodatok c.4
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK a.s., Bajkalská 25, 821 01 Bratislava
Názov Dodatok_4_k_Zmluve_o_zabezpeceni_systemu_zdruzeneho_nakladania_s_odpadmi_z_obalov
Predmet Dodatok_4_k_Zmluve_o_zabezpeceni_systemu_zdruzeneho_nakladania_s_odpadmi_z_obalov
Dátum zverejnenia 9.3.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Zbehňov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 – 16:00
  • Ut: 8:00 – 16:00
  • St: 8:00 – 16:00
  • Št: 8:00 – 16:00
  • Pi: 8:00 – 16:00