SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
Detail zmluvy Dodatok 1/2023
Číslo Dodatok 1/2023
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum zverejnenia 13.11.2023
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
17.6.2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 56/2024/OSM
Košický samosprávny kraj
Detail zmluvy 07221/2024/OSM-16678
Číslo 07221/2024/OSM-16678
Zmluvná strana 1 Obec Zbehňov
Zmluvná strana 1 IČO 00332160
Zmluvná strana 2 Košický samosprávny kraj
Zmluvná strana 2 IČO 35541016
Názov Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 56/2024/OSM
Predmet Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 56/2024/OSM
Dátum zverejnenia 17.6.2024
11.6.2024
Zmluva o prevode akcií
Obec Zbehňov
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 1 IČO 36570460
Zmluvná strana 2 Obec Zbehňov
Zmluvná strana 2 IČO 00332160
Názov Zmluva o prevode akcií
Predmet Zmluva o prevode akcií
Dátum zverejnenia 11.6.2024
11.6.2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Zbehňov
Zmluvná strana 1 IČO 00332160
Zmluvná strana 2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 36570460
Názov Zmluva o upísaní dlhopisov
Predmet Zmluva o upísaní dlhopisov
Dátum zverejnenia 11.6.2024
17.5.2024
Zmluva o Elektronickej službe Business24
Slovenská sporiteľna, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Zbehňov
Zmluvná strana 1 IČO 00332160
Zmluvná strana 2 Slovenská sporiteľna, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 00151653
Názov Zmluva o Elektronickej službe Business24
Predmet Zmluva o Elektronickej službe Business24
Dátum zverejnenia 17.5.2024
17.5.2024
Zmluva o Balíkovom účte
Slovenská sporiteľna, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Zbehňov
Zmluvná strana 1 IČO 00332160
Zmluvná strana 2 Slovenská sporiteľna, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 001561653
Názov Zmluva o Balíkovom účte
Predmet Zmluva o Balíkovom účte
Dátum zverejnenia 17.5.2024
2.5.2024
Dodatok č. 1 PUPN 2
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Detail zmluvy 24/45/054/26
Číslo 24/45/054/26
Zmluvná strana 1 Obec Zbehňov
Zmluvná strana 1 IČO 00332160
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dodatok č. 1 PUPN 2
Predmet Dodatok č. 1 PUPN 2
Dátum uzavretia 24.4.2024
Dátum zverejnenia 2.5.2024
2.5.2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní príspevkou na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Detail zmluvy 24/45/054/1075
Číslo 24/45/054/1075
Zmluvná strana 1 Obec Zbehňov
Zmluvná strana 1 IČO 003321160
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní príspevkou na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Predmet Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní príspevkou na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dátum uzavretia 24.4.2024
Dátum zverejnenia 2.5.2024
2.4.2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Detail zmluvy 24/45/054/26
Číslo 24/45/054/26
Zmluvná strana 1 Obec Zbehňov
Zmluvná strana 1 IČO 00332160
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Predmet Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Dátum uzavretia 20.3.2024
Dátum zverejnenia 2.4.2024
26.3.2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nkladania s odpadmi z oblov a s odpadmi z neobalových výrobkov
NATUR-PACK, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Zbehňov
Zmluvná strana 1 IČO 00332160
Zmluvná strana 2 NATUR-PACK, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 35979798
Názov Zmluva o zabezpečení systému združeného nkladania s odpadmi z oblov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Predmet Zmluva o zabezpečení systému združeného nkladania s odpadmi z oblov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Dátum zverejnenia 26.3.2024
Uzatvoril Ing. Ján Ferko
31.1.2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Detail zmluvy 687/2023
Číslo 687/2023
Zmluvná strana 2 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 50349287
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Predmet ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Dátum zverejnenia 31.1.2024
26.1.2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Pavol GAVURA
Detail zmluvy Dodatok č. 2
Číslo Dodatok č. 2
Zmluvná strana 2 Pavol GAVURA
Zmluvná strana 2 IČO 47763141
Názov Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Predmet Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dátum zverejnenia 26.1.2024
24.1.2024
Poistná zmluva skuponového urazového poistenia č. 2409384395
Generali Poisťovňa
Detail zmluvy 2409384395
Číslo 2409384395
Zmluvná strana 2 Generali Poisťovňa
Zmluvná strana 2 IČO 54228573
Názov Poistná zmluva skuponového urazového poistenia č. 2409384395
Predmet Poistná zmluva skuponového urazového poistenia č. 2409384395
Dátum zverejnenia 24.1.2024
22.1.2024
Zmluva o termínovanom úvere č. 83/001/24
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy 83/001/24
Číslo 83/001/24
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o termínovanom úvere č. 83/001/24
Predmet Zmluva o termínovanom úvere č. 83/001/24
Dátum zverejnenia 22.1.2024
19.1.2024
Dohoda o urovnaní
AGRO - JUnior, s.r.o.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 AGRO - JUnior, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36203513
Názov Dohoda o urovnaní
Predmet Dohoda o urovnaní
Dátum zverejnenia 19.1.2024
5.1.2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ TV v r. 2024
neuvedený
Detail zmluvy
Názov Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ TV v r. 2024
Predmet Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže v CVČ TV v r. 2024
Dátum zverejnenia 5.1.2024
18.12.2023
Zmluva o poskytonutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Mesto Sečovce
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Mesto Sečovce
Zmluvná strana 2 IČO 331899
Názov Zmluva o poskytonutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Predmet Zmluva o poskytonutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
Dátum zverejnenia 18.12.2023
11.12.2023
Dohoda č. 23/45/010/128
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Detail zmluvy 23/45/010/128
Číslo 23/45/010/128
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 23/45/010/128
Predmet Dohoda č. 23/45/010/128
Dátum zverejnenia 11.12.2023
23.11.2023
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy 22_2023
Číslo 22_2023
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o grantovom účte
Predmet Zmluva o grantovom účte
Dátum zverejnenia 23.11.2023
13.11.2023
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA s.r.o
Detail zmluvy Dodatok 1/2023
Číslo Dodatok 1/2023
Zmluvná strana 2 FÚRA s.r.o
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Dodatok č. 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum zverejnenia 13.11.2023
2.10.2023
Dohoda č. 23/45/054/1737
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Detail zmluvy 23/45/054/1737
Číslo 23/45/054/1737
Zmluvná strana 2 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 23/45/054/1737
Predmet Dohoda č. 23/45/054/1737
Dátum zverejnenia 2.10.2023
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Zbehňov je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8:00 – 16:00
  • Ut: 8:00 – 16:00
  • St: 8:00 – 16:00
  • Št: 8:00 – 16:00
  • Pi: 8:00 – 16:00